BioHair Adventi Naptár Nyereményjáték Szabályzat

1. Játék neve, szervezője:

A Perger és Binder BH 2010 Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 3. 3.em 2., adószám: 23742455-2-41, továbbiakban: „Szervező”) „BioHair Adventi naptár Nyereményjáték” névvel nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék).

Jelen szabályzat a BioHair Franchise Központ (Perger és Binder BH 2010 Kft.) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/biohair/ Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező, internet-felhasználó természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét (továbbiakban: „Játékos”).

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Szervező szerződéses partnereinek alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Játékból. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már átadott nyeremények visszakövetelhetőek.

A Játékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 3. A játék időtartama, menete:

A Játék időtartama: 2020.11.30-án 17:00-kor kezdődik és 2020. 12. 22-én 11:59-ig tart.

A Játék menete:

A Játékos keresse fel a Szervező Facebook oldalát (https://www.facebook.com/biohair/ (továbbiakban: „Rajongói oldal”)

A Játék időtartamán belül 2020.11.30-2020.12.18 között a Rajongói oldal üzenőfalán minden hétfőn, szerdán és pénteken megjelenik 1-1 poszt, melyekben megnyílik egy adventi ablak az aktuális feladvánnyal, melyre helyesen kell válaszolni hozzászólásban. Összesen 9 feladvány jelenik meg a jelzett időtartam alatt.

Azon helyes megfejtők között, akik követik a Rajongói oldalt, a 4/1. pontban felsorolt sorsolási időpontokban, a 4/1. pontban felsorolt ajándékokat sorsoljuk ki.

Minden Játékos, aki követi a Rajongói oldalt és a Játék teljes időtartama alatt mind a 9 kérdésre helyesen válaszolt, részt vesz a fődíj sorsoláson is a 4. pontban meghatározottak szerint.

4. Nyeremények, nyertesek

4/1.

 

BioHair Adventi naptár Nyereményjáték

 

Adventi ablak nyitás, poszt megjelenés

Sorsolás ideje

Nyertesek száma

Nyeremény

1.

2020.11.30.
17H

2020.12.02.
12H

3

1 db 10 ezer forintos BioHair ajándék kártya nyertesenként (beváltható bármely BioHair szalonban tetszőleges szolgáltatásra vagy termékvásárlásra).

2.

2020.12.02.
17H

2020.12.04.
12 H

3

1 db női vagy 1 db férfi termékcsomag nyertesenként (a nyertes által kiválasztható).
Női csomag tartalma: 1 db Aloe vera sampon 250ml, 1 db Balance regeneráló hajpakolás 250ml, 1 db Balance volumen növelő és texturáló spray 200ml, 1 db Balance Hajvégápoló szérum 125ml; összesen 15 ezer Ft értékben.

Férfi csomag tartalma: 1 db Teafa sampon 250 ml, 1 db Balance modellező gél 200ml, 1 db Matt hajformázó wax 100ml, 1 db Hajszesz hajhullás megelőzésére 100ml, 1 db Borotválkozás utáni arcbalzsam 250ml; összesen 15 ezer Ft értékben

3.

2020.12.04.
17H

2020.12.07.
12 H

3

2-2 db a kedvenc termékből nyertesenként

4.

2020.12.07.
17H

2020.12.09.
12 H

10

1 db fekete BioHair pamut maszk nyertesenként

5.

2020.12.09.
17H

2020.12.11.
12 H

3

1 db Hajregeneráló termékcsomag nyertesenként

Tartalma: 1 db Lótusz sampon 250ml, 1 db Balance regeneráló hajpakolás 250ml, 1 db Balance kétfázisú hidratáló, kifésülő spray 200ml, 1 db Balance hajvégápoló szérum 125ml; összesen 15 ezer forint értékben

6.

2020.12.11.
17H

2020.12.14.
12 H

3

1 db 10 ezer forintos BioHair ajándék kártya nyertesenként (beváltható bármely BioHair szalonban tetszőleges szolgáltatásra vagy termékvásárlásra)

7.

2020.12.14.
17H

2020.12.16.
12 H

3

Nyertesenként egyszeri hajvágás Binder Géza mesterfodrásznál

8.

2020.12.16.
17H

2020.12.18.
12 H

3

1 db BioHair 500 ml-es fertőtlenítőszer nyertesenként

9.

2020.12.18.
17H

2020.12.21.
12 H

3

1 db Plüss Baby Yoda nyertesenként 

 

Fődíj

2020.12.22.
12 H

1

1 db professzionális hajszárító
(Moser Ventus márka, kb. 20 ezer Ft értékben)

4/2. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi oldal használatával végezzük: https://socialwinner.besocial.hu/

A helyes megfejtést és a nyertesek nevét az aktuális feladványt tartalmazó poszt alatt, kommentben (eredményhirdetés) tesszük közzé, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 órán belül.

A Szervező a nyertesekkel egy időben pótnyerteseket is sorsol, arra az esetre, ha a nyertesek elveszítik jogosultságukat a nyereményeikre.  A pótnyertesekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesekre.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére:

  • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • ha az eredményhirdetésben szereplő e-mail címen (iroda@biohair.hu) 3 napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot

A nyeremények készpénzre nem válthatóak és át nem ruházhatóak.

5. Nyertesek értesítése

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást tartalmazó poszt alatti kommentben (eredményhirdetés), a nyertesek kisorsolását követően 2 órán belül.

A megfejtéseket és a nyertesek nevét az alábbi oldalon jelenítjük meg: https://biohair.hu/adventi-naptar-nyeremyenyjatek-nyertesei/

A nyertes Játékos az eredményhirdetést követően, legfeljebb 3 napon belül köteles e-mailben, az iroda@biohair.hu címre egyeztetés céljából visszajelezni a Szervező részére.

Amennyiben a nyertes 3 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Szervező felveszi a kapcsolatot a pótnyertessel. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

A Szervező a nyeremények átvételének részleteit a nyertesekkel e-mailben egyezteti.

A nyeremények átadása 2021.január 4-15 között történik személyesen a Szervező székhelyén vagy futárszolgálattal történő kézbesítés útján.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremények átvétele meghiúsul, a nyeremények a továbbiakban nem vehetőek át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés, adatvédelem

8/1. Tájékoztatás

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező, mint Adatkezelő, a 8. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve a Játékos adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve Játékos tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatkezelő a Játék résztvevőinek adatait kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használja.

A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8/2. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor

  • a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (Adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja.

9. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2020.11.26.

Perger és Binder BH 2010 Kft.

Amennyiben észrevételed vagy kérdésed van termékeinkkel vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, akkor írj nekünk az iroda@biohair.hu címre!

2018 © BioHair Franchise Központ 

ÁLLJ SORBA ONLINE!