Információ, Panaszkezelés

Amennyiben a BioHair Szalonok szolgáltatásaival kapcsolatos kérdése merülne fel, úgy azt a biohair.hu weboldalunk jobb alsó sarkában látható ikonra kattintva elérhető Alma nevű chatbotunk útján igyekszünk megválaszolni.
A chatbottal a Facebook Messenger programba történő bejelentkezéssel tud kapcsolatba lépni.

Szalonjaink munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsák Önnek.

Ha megtisztel bennünket bizalmával, megosztja velünk észrevételeit, akkor azok felhasználásával szolgáltatásaink színvonalát folyamatosan fejlesztjük.
Célunk az Ön panaszának gyors, hatékony és átlátható kivizsgálása és orvoslása.

A szalonok szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit, panaszait

Személyesen, az adott szalon recepcióján teheti meg,

Amennyiben nem személyesen kíván panaszt tenni,

Szóbeli panasz

A szalonban tett szóbeli panaszt a recepciós a szakmai vezetővel konzultálva azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása valamilyen okból nem lehetséges, a recepciós a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.
A jegyzőkönyv másolati példányát átadja Önnek. Ezt követően az írásbeli panaszra vonatkozó eljárás lép életbe (lásd lentebb).

Vásárlók könyve


A Vásárlók könyvébe tett panaszok írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek.

A panaszt a szalont üzemeltető vállalkozás 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját válaszában megindokolja.

Tájékoztatja Önt, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Vásárlók könyve jól látható és könnyen hozzáférhető helyen van elhelyezve a szalonokban.

Írásbeli panasz

Amennyiben Ön nem személyesen kíván panaszt tenni, panaszát elküldheti írásban

Az írásbeli panasznak tartalmaznia kell

A központi e-mail címre beérkezett panaszok elbírálására a BioHair Franchise Központ nem jogosult, a panaszokat a panaszolt szalonnak továbbítja.

Ön az iroda@biohair.hu e-mail címre küldött panaszának elküldésével hozzájárul, hogy az Ön által megadott adatok (név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, illetve az üzenet tartalma) tárolásra és a panaszolt szalonnak továbbításra kerüljenek kizárólag a panasz kivizsgálása és megválaszolása céljából.

A szalon üzemeltetője a részére továbbított panaszra, az iroda@biohair.hu címre történt eredeti levél beérkezését követően, 30 (harminc) napon belül érdemben, elektronikus úton válaszol Önnek. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás tájékoztatja Önt, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A szalonok szolgáltatásain kívüli panaszait elektronikus úton a BioHair Franchise Központ által üzemeltetett iroda@biohair.hu e-mail címre küldheti.

A BioHair Franchise Központ az online sorbaállási rendszert, törzsvendég rendszert és a biohair.hu, valamint a biohairbalance.hu weboldalakat szolgáltató partnerei által működteti. BioHair Franchise Központ mindent megtesz, hogy ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos jelzéseket, panaszokat a megfelelő határidőben továbbítsa az illetékes szolgáltató felé.

A fodrászati szolgáltatás jellegéből adódóan, a vendég által nem tetszőnek ítélt kivitelezés esetén a panaszolt szalon a hiba orvoslását ajánlja fel, a szalon szakmai vezetője által. Amennyiben ezt Ön nem fogadja el, vagy a hiba a panasz időpontjában a haj jellegéből adódóan nem orvosolható, akkor a szalon egy következő szolgáltatásra igénybe vehető kedvezményt ajánl fel.

Mivel a nem tetsző kivitelezés szubjektív kategória, az igénybe vett szolgáltatás árának visszatérítése csak rendkívüli szakmai hiba esetén indokolt.

Manikűr szolgáltatások esetében az épített köröm, vagy gél lakk nem megfelelő tapadásából származó panaszokat a felhelyezést követő 3 napon belül tudnak a szalonok elfogadni, és a levált köröm újbóli elkészítésével orvosolni. A nagyfokú igénybevételből eredő leválás nem képezi reklamáció tárgyát.

A BioHair honlapjának, online sorbaállási rendszerének, illetve törzsvendég rendszerének teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatják olyan, a BioHair-en kívülálló tényezők, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, támadásból eredő meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A BioHair ezen körülményekből fakadó mindennemű felelősségét kizárja, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Törzsvendég rendszer esetében amennyiben a kártyaregisztráció során a vendég hiányos, vagy hibás adatokat közöl, a BioHair-nek ezeket nem áll módjában ellenőrizni, így ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a vendéget terheli.