A Perger és Binder BH 2010 Kft, mint a BioHair Franchise Rendszer tulajdonosa által szervezett Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

  1. A nyereményjáték szervezője:

A nyereményjátékot Perger és Binder BH (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 3. 3/2/A, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a „Balance All In Elixír” hajápoló termék promótálása és népszerűsítése céljából.

2.1.A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”). A Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt.

A Nyereményjátékban való részvételhez a Játékos a Nyereményjátékra való felhívást tartalmazó TikTok bejegyzéshez hozzászólást ír, amelyben a felhívásnak megfelelően válaszol a feltett kérdésre. Szervezőnek jogában áll az esetlegesen minimális eltéréseket, vagy elírásokat tartalmazó hozzászólásokat is érvényes részvételnek tekinti. A Nyereményjátékban való részvétel és a sorsolás során a Szervező kizárólag a Játékos TikTok profilján nyilvánosan közzétett nevét és profiljának linkjét veszi figyelembe.

A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

2.2 A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.

3.1. A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett jelentkezésekért (hozzászólásokért), illetve a jelentkezés céljából elküldött hozzászólások bármilyen okból történő eltűnéséért (pl. TikTok általi letiltás, elrejtés).

3.2. A Szervező fenntartja a jogot a sorsolási időpontok esetleges indoklás nélküli halasztására azzal, hogy a sorsolás a nyereményjáték lezárását követő 5 napon belül mindenképpen megtörténik és valamennyi Játékos esélyes a nyeremény megnyerésére.

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is.

– a Játék lebonyolításához, vagy a nyeremény felhasználásához további adat szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre

– vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri,

az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

– jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Budapest, 2023. 11. 27.